SWOT-аналіз компанії: що це та як його провести

9
swot-аналіз

SWOT-аналіз компанії – логічний і послідовний, але водночас статичний інструмент дослідження її діяльності чи іншого об’єкта, яким можливе визначення чинників із чотирьох групам. Приклад матриці SWOT-аналізу говорить про можливість визначити правильні орієнтири для планування розвитку з урахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх умов.

Що таке SWOT-аналіз

Для початку пояснимо, що таке SWOT-аналіз простими словами. У 1960-ті роки американські дослідники виділили чотири групи факторів, що впливають на роботу підприємства:

 • сильні сторони (Strenghts);
 • слабкі сторони (Weaknesses);
 • можливості (Opportunities);
 • погрози (Treats).

При цьому перші два фактори внутрішні (залежать від дій компанії), третій та четвертий – зовнішні (не керовані нею, але мають враховуватися).

SWOT

Визначаючи фактор, необхідно встановлювати реальну причину (умову) її появи.

Розглянемо конкретні чинники (причини, умови появи) з прикладу SWOT-аналізу фабрики одягу.

S (сила)

 • Гарний дизайн. Реальна причина появи – наявність у штаті найкращого дизайнера країни, особисто знайомого з директором.
 • Великий асортимент. Оскільки складається на основі опитувань та пропозицій від цільової аудиторії у соцмережах.
 • Низька ціна. Завдяки локалізації виробництва, близькості до сировинної бази.

W (слабкість)

 • Високий відсоток повернення. Відбувається через претензії до якості.
 • Низька рентабельність виробництва. Висококласні дизайнер та SMM-фахівці вимагають високу зарплату.
 • Слабка впізнаваність бренду на ринку. Клієнти про неї не знають, тому що фірма майже не рекламувалася.

Визначити сильні та слабкі сторони компанії допоможуть відповіді на запитання:

 • чим вона краща (гірша) конкурентів;
 • внаслідок чого її цінують (критикують) покупці;
 • чи є економічні показники, що заслуговують високої оцінки (критики);
 • що однозначно допомагає (заважає) компанії рости.

Важливо використовувати правильні, значимі критерії оцінки. Якщо говорити про порівняння з конкурентами, можна порівняти:

 • фінансові показники (наприклад, за даними відкритої бухгалтерської звітності за допомогою онлайн-сервісів перевірки бізнесу);
 • широту асортименту;
 • займані частки над ринком.

O (можливості)

 • Вільні ніші на ринку – на тлі відходу закордонних брендів.
 • Зростання каналу онлайн-продажів – загальносвітовий тренд.
 • Податкові пільги – ухвалені владою регіону.
Читайте також:  Бриф SMM: як правильно складати

Можливості у SWOT-аналізі – це фактори, які мають діяти протягом тривалого часу. Короткострокові умови що неспроможні вважатися повноцінними можливостями.

T (загрози)

 • Залежність імпортної сировини – мало внутрішніх постачальників.
 • Нестача кваліфікованих кадрів – проблема актуальна для ринку.
 • Конкуренція з боку дешевих виробництв із країн Азії теж хочуть зайняти місце західних фірм.

Фактори для категорій O та T можуть бути:

 • глобальними – що з курсом валют, санкціями, укладанням чи розірванням міжнародних угод тощо. буд.;
 • освіченими лише на рівні країни, регіону, міста – посилення чи ослаблення вимог до діяльності, поява чи закриття значних об’єктів інфраструктури (доріг, ліній комунікацій).

Фактори S, W, O, T у чистому вигляді, як правило, малоінформативні. Практична користь буде від їхнього зіставлення один з одним у логічних зв’язках. У цьому полягає проведення SWOT-аналізу підприємства.

Як провести SWOT-аналіз та створити матрицю рішень

Чинники розглядаються у кількох ключових комбінаціях. Складаючи їх, менеджмент компанії дійде розуміння того, які саме події потрібно зробити поліпшення бізнесу. Їхня сукупність утворює матрицю SWOT-аналізу як практично значущий для компанії алгоритм.

Зв’язування S та O

Вивчається в контексті того, як сильні сторони компанії допоможуть краще розвинути її можливості. Так, якщо закордонні бренди (O), що йдуть, цінувалися насамперед за гарний дизайн, то компанія, у якої подібний дизайн (S), зможе швидше конкурентів зайняти вільну нішу. Необхідні дії менеджменту – підтримувати дизайн на високому рівні, вивчати тренди та швидко впроваджувати їх у виробництво.

Низька ціна та великий асортимент (S) будуть плюсами при розширенні онлайн-продажів (O), де для багатьох покупців вартість товару, а також можливість вибору багатьох варіантів для примірки – головні критерії угоди. Необхідні дії менеджменту – забезпечувати представлення максимуму асортименту в онлайн-каталогах, і навіть фактичну доступність достатнього обсягу товару складах.

Зв’язування W та O

Використовується для розуміння того, як слабкі сторони компанії можуть бути компенсовані можливостями і завадять їх реалізувати.

Приклади сценаріїв компенсації, коли:

 1. високий відсоток повернення (W) знижується додатковим контролем якості, який запроваджується за рахунок коштів, що утворилися внаслідок економії на податках (O);
 2. низька рентабельність (W) компенсується за рахунок підвищення оборотів, динаміки продажів на зростаючому ринку (O);
 3. низька впізнаваність бренду (W) покращується за рахунок рекламних кампаній онлайн на тлі інтересу покупців до дистанційних покупок (O).
Читайте також:  Чи ефективна масова розсилка СМС?

У свою чергу, не можна виключати, що високий відсоток повернення (W) зробить невигідними продажі онлайн (O) через великі витрати на логістику. Умови доставки та повернення можуть виявитися складними чи неприйнятними за ціною для покупця. Через це перспективну нішу освоїти не вдасться. Необхідні дії менеджменту – при виведенні продажів в онлайн опрацювати масові схеми доставки та повернення товару без перекладу витрат та трудовитрат на клієнтів.

Може виявитися так, що через низьку рентабельність (W) компанії не вистачить грошей для реалізації якісної рекламної кампанії для просування онлайн (O). Необхідні дії менеджменту – розглянути варіанти залучення позикових коштів або переглянути стратегію інвестування так, щоб не прогаяти можливість просування через онлайн-канали в перспективній ніші.

Зв’язування S і T

Використовується, щоб визначити, яким чином сильні сторони здатні захистити компанію від загроз чи послабити вплив. Так, за низької ціни (S) деяке подорожчання товару через дорожчий імпорт сировини (T) може бути цілком прийнятним для цільової аудиторії покупців. Умовно кажучи, 100 або 120 рублів за футболку – різниця невелика, але якби зростання ціни відбулося з 1000 до 1200, різниця суттєва. Гарний дизайн (S) допоможе витримувати конкуренцію азіатських компаній (T). Необхідні дії менеджменту – підтримувати асортимент у низькій ціновій категорії, не беручи до уваги дизайнерські тренди.

Зв’язування W та T

Використовується, щоб зрозуміти, як слабкі сторони можуть посилити загрози. Так, при нестачі кваліфікованих кадрів (T) проблема якості (W) може стати ще серйознішою. Необхідні дії менеджменту – підвищити зарплату (поліпшити соцпакет) для залучення досвідчених та вмілих працівників.

Також залежність від імпорту (T) здатна значно знизити рентабельність (W). Необхідні дії менеджменту – прискорений пошук постачальників на ринку, перегляд договорів з іноземцями на користь більш об’ємних закупівель зі знижкою.

Читайте також:  Представники iGeneration найбільше орієнтовані на відкриття власного бізнесу

Важливо під час планування заходів мати уявлення у тому, з допомогою яких ресурсів чи дій конкретних співробітників проводитиметься робота. Саме для цього потрібне знання причин, що вплинули на появу того чи іншого фактора SWOT-аналізу підприємства (за наведеними вище прикладами).

Де ще використовується SWOT-аналіз

Основний напрямок використання SWOT-аналізу – оцінка діяльності комерційного підприємства. Головна мета – визначення дій, вкладених у забезпечення стабільного розвитку бізнесу з урахуванням чотирьох груп чинників. Але вивчення діяльності компаній – приклад SWOT-аналізу далеко не єдиний. Також за допомогою цієї концепції можуть вивчатися:

 • характеристики конкретних продуктів та послуг – їх переваги, недоліки, умови покращення чи погіршення показників;
 • властивості особистості людини – її переваги, недоліки, те, які зовнішні події та явища можуть на них впливати позитивним чи негативним чином;
 • перспективні напрями для навчання, працевлаштування – плюси та мінуси сегментів діяльності, політичні та економічні фактори покращення чи погіршення становища в них.

Загалом SWOT-аналіз з матрицею можливостей для поліпшень можна проводити щодо будь-якого об’єкта, яким має сенс визначення сильних і слабких сторін, і навіть чинників, які впливають погіршення чи поліпшення стану даного об’єкта.

Переваги і недоліки

Головні сильні сторони SWOT-аналізу:

 • наочність, системність – видно взаємозв’язок різних чинників;
 • виявлення ключових проблемних ділянок об’єкта, а також визначення конкретних дій для покращення;
 • пристосованість до виявлення найпозитивніших ділянок – то, можливо важливо при ухваленні рішення про інвестуванні в організацію чи її кредитуванні.

Є й слабкі сторони SWOT-аналізу:

 • відсутність обов’язкової перевірки даних на достовірність – через що аналіз може ґрунтуватися на хибних вступних;
 • трудомісткість при формуванні переліку факторів – потрібне підключення фахівців різного профілю;
 • непристосованість до прогнозування змін.

ЗАЛИШИТИ КОМЕНТАР

Введіть свій коментар!
Введіть тут своє ім'я