Тваринна клітина: будова, ознаки та особливості

19
Модель тваринної клітини

Усі живі організми складаються з клітин. У тілі людини трильйони таких одиниць працюють як єдине ціле. Невидимий світ тваринних клітин має свої таємниці.

Найбільша тваринна клітина – яйце страуса

Що таке тваринна клітина? Як визначає онлайн-довідник з біології Biology online, це елементарна структурна та функціональна одиниця тканин і органів живих організмів. Клітина являє собою складну систему, частини якої пов’язані біохімічно, тому що в них відбувається обмін речовин. Тваринна клітина належить до еукаріотів – клітин, які мають у своїй будові ядро.

Страусине та куряче яйце

Як виглядає тваринна клітина? Ці частинки зазвичай менші за рослинні клітини. На відміну від рослинних, тваринні клітини мають неправильну форму, бо не оточені жорсткою клітинною стінкою. Вони мають бути м’якшими, еластичнішими, щоб забезпечити виживання організмів тварин.

За інформацією, яку надає освітня платформа BY JU’S, тваринні клітини мають розміри від кількох мікрон до кількох сантиметрів. Є мікроскопічні одноклітинні організми: амеби, радіолярії, соняшники. Найбільша з відомих клітин – яйце страуса розміром 17х13 см.

Тваринна клітина виконує функції організму

Яка будова тваринної клітини? У кожній тваринній клітині є структурні одиниці, які виконують функції, притаманні цілому організму. Ці елементарні частинки оточені клітинною мембраною, всередині заповненою напіврідкою цитоплазмою. У цитоплазмі розташовані різні органели та генетичний апарат. Основні органели тваринної клітини виконують такі функції:

 • Ендоплазматична сітка, яка бере участь у синтезі білків і транспортуванні речовин.
 • Апарат Гольджі, що перетворює білки та синтезує лізосоми.
 • Лізосоми, що містять травні ферменти.
 • Мітохондрії, що перетворюють поживні речовини на енергію.
 • Ядро з генетичним апаратом, що забезпечує ріст і передачу спадкових ознак.

Крім основних органел, у клітині з’являються тимчасові включення. Це можуть бути крохмальні зерна, білкові гранули, солі, краплі жиру.

Читайте також:  Стародавній Єгипет: що відомо про одну з великих світових цивілізацій

Структура тваринної клітини відрізняється від рослинної: у ній немає клітинної стінки, відсутні хлоропласти для фотосинтезу. Тваринна клітина гетеротрофна за типом живлення, вона не виробляє для себе поживних речовин, а переробляє готову органіку, що надходить ззовні.

Ядро називають мозком клітини

Ядро тваринної клітини – це утворення округлої форми всередині самої клітини. Воно виконує дві основні функції:

 1. Містить генетичний (спадковий) матеріал – хромосоми. У ньому є також ядерце, нуклеосоми, хроматини. Цей механізм зберігає і передає спадкову інформацію.
 2. Ядро клітини бере участь у регуляції її основних функцій – метаболізмі, рості, розмноженні. З цієї причини ядро часто називають мозком клітини.

Ядро відокремлене від решти клітини ядерною мембраною, або ядерною оболонкою. Наявність такої важливої частинки, як ядро, у рослинних і тваринних клітинах визначила їхню приналежність до еукаріотів – основної групи живих організмів. Не мають ядра у своїй структурі прокаріоти, до яких належать бактерії.

Клітинна мембрана має двошарову структуру

Тваринну клітину оточує клітинна мембрана, яка складається з білків і ліпідів. Ця мембрана напівпроникна або вибірково проникна. Вона має двошарову структуру – зовнішню та внутрішню, які виконують різні функції:

 • Зовнішня мембрана захищає клітину і виконує рецепторні функції. Вона також забезпечує транспортування речовин у клітину та з неї.
 • Внутрішня мембрана розділяє клітину на відсіки, в яких розташовані органели та проходять різні біохімічні процеси.

Клітинна мембрана, на відміну від клітинної стінки в рослинній клітині, дає переваги, необхідні тваринам: здатність пересуватися, швидко пристосовуватися до довкілля і, зрештою, виживати. Крім того, клітинна мембрана не обмежує рухливість самої клітини, не уповільнює обмін речовин у ній.

Тваринні клітини відрізняються різноманітністю

Організми тварин адаптуються до навколишнього середовища, активно пересуваються, добувають собі їжу. При цьому їхні органи виконують різні функції. Їм відповідають клітини, які поділяються на такі типи:

 • Клітини шкіри. Захищають тіло від зовнішнього світу, містять специфічні меланоцити та кератиноцити.
 • М’язові клітини. Сприяють руху. При цьому розрізняють скелетні, серцеві, гладком’язові клітини.
 • Клітини крові. Переносять кисень із легень в інші органи. Це еритроцити (червоні кров’яні тільця без ядра) і лейкоцити (білі кров’яні тільця).
 • Нервові клітини – нейрони. Приймають і передають сигнали.
 • Жирові клітини. Зберігають ліпіди та інші види жирів.
Читайте також:  Телескоп «Джеймс Вебб» відобразив космічний «пісочний годинник»

Кожен тип клітин має специфічні особливості. Але за всієї різноманітності основна структура тваринних клітин залишається дуже схожою.

Тваринна клітина виконує специфічні функції

Крім внутрішніх функцій, які виконують органели, що входять до структури тваринної клітини, вона загалом відіграє значну роль у життєдіяльності всього організму, підкреслює сайт найбільшого у світі видавця освітніх ресурсів Twinkl:

 • Тваринні клітини складають усі тканини й органи, що формують тіла тварин і людей. Це забезпечують різні типи тваринних клітин.
 • Ці клітини надають структуру живому організму.
 • Клітини сприяють поглинанню поживних речовин, без яких гетеротрофні організми не можуть існувати.
 • Клітини перетворюють поживні речовини, що надходять, на енергію.
 • Завдяки клітинам живі організми можуть рухатися.
 • Живі організми здатні до відтворення завдяки спадковому матеріалу, який міститься в клітинах.

Таким чином, тваринні клітини забезпечують основні функції, притаманні живим організмам. Тому клітина по праву вважається основною формою життя.

Тваринна клітина має відмінну від рослинної структуру, що забезпечує життєдіяльність живих організмів. У мініатюрі вона являє собою основну структурну одиницю життя на планеті.

ЗАЛИШИТИ КОМЕНТАР

Введіть свій коментар!
Введіть тут своє ім'я